mandag 8. september 2014

Bokblues

De er så mange,
bøkene, altså,
de blir til overalt,
romanene, altså,
min bok bråker så fælt,
uskreven, altså,
ordene er sprettballer,
inni meg, altså,
ah, kan noen hviske meg slutten,
til verket, altså,
hviske meg midten samtidig,
min bok, altså,
jeg er så sliten,
hodet mitt, altså,
for de er ikke blanke,
arkene, altså,
de er ferdigskrevne,
sidene, altså,
og oppbrukte,
ordene, altså,
økologisk sett visner alt, 
i meg, altså.