lørdag 22. mars 2014

Siris sanne ord

Legers og professorers språk målbinder, tåkelegger og banaliserer. Siri Fuglem Berg er verdt å lese.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread11484203/#post_11484203