torsdag 12. juni 2014

Så enkelt forklart, så vanskelig å forstå, så forunderlig interessant.
"Det finnes noe som vi aldri har sett", sier Alex Read. Gudspartikkelen, Higgs-bosonet, er det vi aldri har sett, ånden som svever over vannet, det underlige usynlige som gjør alt annet synlig, som gir elementærpartiklene masse, som skaper atomene, forklart med en formel, bekreftet og befestet som virkelig og sann av CERN-laboratoriet, Genève, i 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=lA6TfV1Kze0#t=87
Likevel; usynlig, som et rykte som går gjennom rommet.
Hm.
Ord. Tall. Tegn. Tolkninger.
"Alle ting går sin strevsomme gang", sier Forkynneren, "menneskenes ord strekker ikke til".
Så enkelt sagt, så lett å forstå, så forunderlig interessant.