fredag 21. mars 2014

Fritekst

Mandagsgalskap

Ukens første akt – mandagsmorgen, vårlig lys løfter ikke sinnet, vårlig lys leker ikke med frihetsfølelsen, vårlig lys er vårlig lys, tømt for innhold, hverken mer eller mindre. Mandagsmorgen, jeg finner ikke boksåpneren, en ny uke er en hermetisk lukket tilværelse, en hermetisk lukket, en hermetisk, og slik ferdes folket, hermetisk, lukket, inn i livet, uten boksåpner.
Ukens andre takt – mandagsmorgen, musikkens mester mestrer ikke tanken, musikkens mester mørklegger nervebanene, musikkens mester er musikkens mester, men tømt for innhold, hverken mer eller mindre. Mandagsmorgen, jeg lytter til nyhetsankerens messende opplesning, en ny uke er stappfull av hendelser og handlinger, stappfull av hendelser, stappfull, og slik ferdes folket, stappfullt, handlende, inn i hendelsene, uten musikk.
Ukens tredje fakt – mandagsmorgen, fremdeles mandags morgen. 
Vanens vennlighet fører kroppen videre, fra kjøkkenbenk og frokostbord. 
Kaffen er klar, kjære, vekker du barna? 
Ukens fjerde prakt - vanens vennlighet skyver fysikkens fremtoning videre, åpner døgnet, frigjør tanken, en ny planet er oppdaget, Big Bang har et ekko, hører du? Ekkoets Big Bang? 
Vekker du barna? Gårsdagen er kosmisk bakgrunnsstråling, min gårsdag er forbi, og slik ferdes folket, vanens vennlighet skyver fysikkens fremtoning videre, fremdeles kommer mandag, men ikke i morgen, for i dag er fredag.
Ukens femte makt – galskapens gangfelt er merket med hverdag.