mandag 27. januar 2014

https://www.youtube.com/akianeart

Hildegard og Akiane, to sterke kvinner, begge bar med seg, som små barn, et himmelspråk inn i sin samtid, et språk  utviklet i en uforståelig, men gripende og fascinerende, nærhet til Gud. Hildegard i begynnelsen av 1100-tallet, Akiane i vår tid, født i 1994.
Hva gjør vi med de små som taler med Gud?
Lytter vi?
Ler vi?
Frykter vi?
Disiplinerer vi?