mandag 4. mars 2013

Når etikkens andre side utelates


I 2011 kom 60200 barn til verden i vårt vidstrakte land. De løftes varsomt og velmenende inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, forvaltet av Nasjonalt Folkehelseinstitutt, etter tre spede måneder, og ferdes på vaksinasjonsveien frem til de er femten veslevoksne år og kan uteksamineres med et ferdig utviklet immunforsvar. Elleve nøye registrerte og disponerte og delegerte nålestikk verner mot alt fra difteri til humant papillomavirus. To av nålestikkene har preparatnavnet M-M-RVAXPRO «Sanofi Pasteur MSD», som kortfattet kalles MMR. Første dose injiseres når poden er rundt halvannet år, siste dose i sjette klasse. I 2011 var tilstanden i riket slik at 93 prosent av to-åringene tok vaksinen, 94 prosent av seksten-åringene. Få foreldre valgte å holde seg og sine etterkommere utenfor.

Les prosjektoppgaven på linken under:


https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/29504/ProsjektxWinnem.pdf?sequence=2