onsdag 30. januar 2013Medisinens mifegyniske poesi

Musikken har notene.
Sorte, fyldige flekker med streker på, innsatt i en linje.
Takt. Tone. Frihet. Eller klare retningslinjer.
Medisinen har latinen. Reseptens språk. Sykehusets takt. Tone. Dansen med de drepende doser. Dødens utsettelse, egentlig.
Eller dødens fremskyndelse, men bare lovlig innen livmorens rammer.
Helsepersonellets prosedyre proklamerer begynnelse eller slutt.
Ved enden av en vei er eneste mulighet å snu.
Men dansen med de drepende doser fortsetter inn i natten.
Langt inn i natten. Mot stupet, usynlig for menneskeblikket.
Usynlig.
Levende foster uke 14-23.
Mifepriston (RU 486 = Mifegyne®)
200 mg oralt administreres vanligvis på gyn.pol, evt ekstra info av
jordmor.
® induksjon 36-48 timer senere på 2H:
· Cytotec © (Misoprostol) vaginalkapsel 800 µg som startdose, kan evt settes av pasienten selv.   (Pasienten skal ligge flatt minst en time etter innsetting av kapsel.)
·Samtidig gis smertelindring: 1 g paracetamol, 100 mg
diclofenac supp og oxycontin® 10 mg hvis < 70 kg eller 20 mg hvis >= 70 kg. Oxynorm® 5 mg ved behov.
·Deretter Cytotec © tabl. 400 µg (2 tabl.Cytotec © á 200 µg) oralt hver 3. time til fullført abort, men maks. 4 orale doser 1.døgn. I løpet av 12-13 timer har pas. da fått totalt 2400 µg Cytotec ©.
Så kom barnet.
Det mifegyniske barnet. Den greske guden ingen visste om. Berikelsen som aldri ble.
Sangen som forstummet.  Dansen, den medisinske dansen, inn i natten. Bort fra livets scene.
Den vesles © kamp mot Goliat® foregikk uten slyngen.
200 mg oral knockout.
La dere begrense, sier professor Randers. Og fremfører miljøets messe. Klimastrategi. Yes, we are.
Femten tusen tre hundre og førti tre begrensninger årlig. Pluss pluss.
Og homofile shopper egg som aldri før. Finner livmorens velsignelse i fremmed kultur.
Lev vel, min vesle ©. I fremmedhat.
For livet er en vare.
Om verden vil vare videre. Vare.
Medisinens mifegyniske poesi er bioteknologiens tempererte sone. Dit ingen vanlige vet veien. Og ved enden, der varseltrekanten viser dødelig dose, der finnes ingen pil videre.
Men.
Pasienten bør unngå fast føde etter at riene/smertene har begynt,
pga økt risiko for retinert placenta. Bekken bør brukes ved WC
besøk etter oppstart av rier – kan ellers kvittere fosteret i
toalettet ved tømming av urinblæren.
Fremad, folkens. Finn frem fanene, protestenes poesi. Skriv UNNGÅ KVITTERT FOSTER.
Fold hender, barn, fold hender.
I takk og bønn til.
Til?
La alle barn i verden få det like godt som.
Som?
Forlatt, min vesle ©. Du er forlatt.
Mifegynens forlokkende sang førte den fødende til havets bunn.
Musikken har notene.
Medisinen har latinen.
Livets rett har ingen.
Se, en ufødt hånd griper om legens fing.