fredag 13. juni 2014

På trykk, Klassekampen, siste side, 12. juni.

Basseng til besvær

Svøm, vesle pode, ta dine første tak i en fjellkulp eller salt sjø eller i fostervannets indre alterring, svøm,
vakre søster, svøm vesle bror, bortenfor de blånede kommunebasseng, bortenfor ubehagets tilgjengelighetstematikk, svøm, før eller senere, men helst ikke senere, nei, bli ikke stor uten å beherske badingens velsignende brysttak eller ryggleie eller propellteknikk, to hundre meter, minst, uten nøling og pesing og svelging av farvannets uedle dråper, svøm uten å lage bølger, uten å frykte den synkende tilstand, svøm, bli sikker i din sak, og foreldre, gjør som ørnemor, sjekk ferdighetene i rett stund, kast de små i de fuktige svømmepytter så snart tiden er moden, uten nølende ettertanke, uten tvil og tårevått farvel, syng den naturlige seleksjons sang, og se, kan hende småtassen forserer det våte element, slik ørneungen finner vingens kraft idet moderfuglen slipper sin arvtaker utfor stupet, fly, min elskede, finn luftbølgens bærebjelke og hekt deg fast, kanskje kommer du sigende, med majestetiske vingeslag, innover viddene, kanskje jeg aldri ser deg igjen, Vesleørn, men nye egg skal klekkes, nye sveveferdigheter prøves, og omsider er den genetiske presisjon perfekt, likedan med menneskebarnet, som kanskje behersker møtet med det våte element og erverver sin svømmeteknikk på et ørlite øyeblikk, og se, svømmeren er forankret i selve livet, og livet leves som kompetent sjømann eller geolog eller gitarselger eller lærer, ja, kan hende du blir lærer, barnet mitt, og gir oppvoksende sjeler evner utover de nevenyttige, men uansett, poenget er: Svøm, vesle pode, svøm.
Hva sier du? Er det skolens ansvar at pjokken skal fikse kroppslig ferdsel i det våte element?
Jepp.
Ikke foreldrefolkets?
Nei. Lytt bare til Røe Isaksen og co når de bekymrer seg over småfolkets falmende svømmeferdigheter. Forklaringen finnes bortenfor de familiære bånd, stikkord; kompetansemål, kroppsøving, læreplan, Kunnskapsløftet, KRO1-03, skoleeier gjør feilprioriteringer og fører småfolket i drukningsdøden, forsømmelse, folkens, skolen velger tall og vinkler og ord og setninger i stedet for svømmetak, så når tjuefem fjerdeklassinger får en halvtimes svømmetrening i uken i et halvt år i et basseng som tilhører en annen skole som ligger en halvtimes reise med buss i den andre enden av storbyen, er forklaringen bevisst forsvømmeles, ah, forsømmelse, av de vedtatte kompetansemål, ikke de tilgjengelige bassengs besværlige mindretall, ei heller mor og fars manglende innsats.

Eller?