onsdag 15. mai 2013

Bienes kollaps kan forklares,
tilsynelatende.

"Vi snakker om neonikotinoidene, sprøytemidlene som ble utviklet av selskapene Shell og Bayer på 1980-1990-tallet, og som er blitt populære fordi de er forholdsvis ufarlige for pattedyr som oss. Men altså ikke for insektene."
Bjørn Vassnes, Klassekampen, 11.april 2013

Norske myndigheter rusler etter resten av Europa, og derfor kan det være greit å lese kort artikkel på linken til Mattilsynet nedenfor:

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/mattilsynet_trekker_godkjenning_for_plantevernmiddel_som_fryktes_aa_ha_sammenheng_med_biedod.8866

En vei til mer innsikt:

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/29/bees-european-neonicotinoids-ban

Hvordan du og jeg og vi to kan hjelpe biene, eller humlene, tilbake på pollineringens viktige vei, foruten å fremelske småbruk, og å være kritiske til det industrielle landbruk?

http://www.hageselskapet.no/hjem/toppmeny/hjem/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=8081&tx_ttnews%5BbackPid%5D=24&cHash=c063cac442

"Utviklingen av det gjensidige samarbeidet mellom blomsterplanter og insekter innen biefamilien, kan karakteriseres som et evolusjonært tungekyss."
DN-notat 3-2010, Blomster og bier = sant - om økosystemtjenesten pollinering